Esdeveniments

Durant aquest projecte de dos anys, els socis organitzaran una sèrie d’esdeveniments online i presencials. Aquests seran anunciats aquí i promoguts localment per cada soci al seu país.

Per a setembre del 2022 està previst el següent:

Cinc esdeveniments de difusió local sobre la “Creació d’exposicions virtuals per a escoles: un enfocament innovador de l’aprenentatge i l’educació museística”, organitzats a Espanya, Polònia, França, Grècia i Xipre, i una Conferència Internacional sobre el mateix tema, organitzada a Bèlgica .

Per estar al dia amb les novetats, estigues atent a aquest web i a les xarxes socials amb el hashtag #VXdesigners.

El projecte #VXdesigners està cofinançat pel programa ERASMUS + de la Unió Europea i s’implementarà des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2022. Aquest lloc web i el contingut de el projecte reflecteixen les opinions dels autors, i la Comissió Europea no es fa responsable de cap ús que pugui estar fet de la informació continguda en el mateix.(Codi de el projecte: 2020-1-BE01-KA201-074989)