Wydarzenia

Podczas trwania tego dwuletniego projektu zostanie zorganizowanych szereg wydarzeń, zarówno w formacie online, jak i spotkań bezpośrednich. Na tej podstronie partnerzy projektu będą o nich informowali i promowali je na bieżąco.

We wrześniu 2022 r. została zaplanowana organizacja pięciu lokalnych wydarzeń upowszechniających pod hasłem „Tworzenie wirtualnych wystaw dla szkół: innowacyjne podejście do nauczania i edukacji muzealnej”. Zostaną one zorganizowane w Hiszpanii, Polsce, Francji, Grecji i na Cyprze, a międzynarodowa konferencja na ten sam temat zostanie zorganizowana w Belgii.

Sprawdzaj na bieżąco aktualizacje na tej stronie i w mediach społecznościowych z hashtagiem #VXdesigners.

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).