CEPS és una organització sense ànim de lucre amb seu a Barcelona que treballa en projectes a escala de la UE. CEPS s’encarrega de la gestió i implementació d’activitats socioeducatives per a nens, joves i adults, i de la formació contínua dels professionals. El personal expert investiga i desenvolupa projectes i pràctiques innovadores. CEPS promou una visió estratègica i social de l’ús de noves tecnologies, a través de pràctiques participatives desenvolupen nous models d’aliances estratègiques a nivell local i internacional. L’impacte social i les activitats creatives es combinen en solucions inspiradores per a la comunitat.

CIP és una organització no governamental independent sense ànim de lucre que aborda les necessitats i demandes de les persones a través de la seva participació en la vida social i cívica, proporcionant simultàniament material innovador i capacitacions gratuïtes relacionades amb una varietat d’àmbits, com l’educació (inclosa l’educació en línea), la inclusió, l’emprenedoria i els negocis, la cultura, el mercat laboral i el lifelong learning (aprenentatge permanent). El CIP té com a objectiu principal el desenvolupament de l’educació, de l’esperit empresarial i l’aprenentatge permanent a Xipre i a l’estranger. Per aconseguir aquests objectius, el CIP col·labora de forma contínua amb les principals universitats, escoles, ONG i organitzacions de recerca de Xipre per al desenvolupament de projectes, formacions i material educatiu. El CIP compta amb una valuosa xarxa de formadors professionals i experts en educació amb experiència tant en educació formal com no formal. Aquesta xarxa en particular es considera competent per contribuir a la implementació d’activitats relacionades amb les iniciatives de l’CIP i els seus socis.

L’European Education and Learning Institute -EELI- és un Centre de Lifelong Learning / Nivell 1 (KDVM 1), certificat per EOPPEP (Organització Nacional per a la Certificació de Qualificacions i Orientació Professional / Ministeri d’Educació Hel·lènic).

EELI ofereix serveis en una àmplia gamma de programes comunitaris amb l’objectiu de contribuir activament a l’aprenentatge permanent de persones de totes les edats i enfortir la cooperació en educació a tot Europa. Defensen la idea que les persones mai deixen d’aprendre i, a través del seu treball i la seva xarxa internacional, promouen la investigació, el desenvolupament i la cohesió regional, la creació d’aliances i relacions transnacionals per al desenvolupament de projectes europeus i habilitats per millorar les qualificacions professionals. EELI dissenya i gestiona programes europeus; ajudar els stakeholders a treballar junts, desenvolupant, compartint i transferint les millors pràctiques i enfocaments innovadors; desenvolupament i prova de plans d’estudi i materials de capacitació; organitzar seminaris, tallers i activitats de formació per a educadors, formadors, professors, professionals, aturats i treballadors joves.

Fundada el 2013, Les Apprimeurs és una editorial i una agència digital dedicada a acompanyar els professionals de el sector cultural i educatiu en la creació i difusió digital dels seus continguts. Especialitzat en format EPUB 3, el nostre equip imagina solucions a mida per donar resposta a les noves expectatives dels usuaris pel que fa a accessibilitat, difusió i interactivitat. La nostra activitat es basa en quatre eixos:

  • Creació de produccions digitals enriquides i accessibles (ebooks) que han obtingut diversos premis, sota la seva marca editorial l’Apprimerie.
  • Edició de llibres il·lustrats.
  • Desenvolupament d’eines educatives i digitals innovadores per facilitar l’accés a continguts escrits.
  • Formació de professionals i estudiants de l’àmbit editorial, audiovisual, artístic, disseny, educació, disposats a actualitzar les seves competències digitals i a dominar noves formes de produir continguts digitals.

La Fundació ARTèria és una organització no governamental i sense ànim de lucre creada el 2006. ARTèria realitza una gran varietat de projectes i activitats relacionades amb el desenvolupament social i econòmic principalment a través de la cultura i l’art, i treballa per l’educació cultural en un esperit de franquesa respectant les diferències culturals i el diàleg intel·lectual. ARTèria és un lloc per difondre la participació activa en la cultura i la vida pública; ho fem no només a través d’una varietat de formes d’expressió artística/cultural.

El treball de ARTeria es divideix en tres àrees:

  • ART & NET: s’ocupa de qüestions com el desenvolupament del sector cultural i creatiu; el suport a artistes i creatius; i l’organització de diferents activitats culturals, mediàtiques i artístiques
  • ARTerioheritage: executa projectes relacionats amb el patrimoni cultural.
  • ARTeriopublishing: realitza activitats de publicació i exposició.

 

ARTèria és membre de xarxes internacionals: Culture Action Europe i ENCATC, també és una institució de formació inscrita al registre d’institucions de formació en l’Oficina Regional de Treball.

Logopsycom és un centre d’innovació educativa que crea i utilitza mètodes i eines alternatives (digitals o no) per acompanyar escoles, centres de FP, organitzacions educatives, joves i pares. Inicialment es va crear com una empresa assistencial, especialitzada en trastorns de l’aprenentatge, entre els joves, especialment a “Dis” (dispraxia, disfàsia, dislèxia, etc.), també denominats Trastorns Específics de l’Aprenentatge (TEA) i per això aportem saber fer sobre l’accessibilitat de continguts en tots els projectes en què participem.

El projecte #VXdesigners està cofinançat pel programa ERASMUS + de la Unió Europea i s’implementarà des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2022. Aquest lloc web i el contingut de el projecte reflecteixen les opinions dels autors, i la Comissió Europea no es fa responsable de cap ús que pugui estar fet de la informació continguda en el mateix.(Codi de el projecte: 2020-1-BE01-KA201-074989)