Guia escolar per a exposicions

La “Guia escolar per a exposicions” del projecte #VXdesigners ofereix una visió general de com utilitzar les exposicions per aprendre a les escoles. La guia descriu el valor afegit a l’aprenentatge a través d’exposicions i destaca les habilitats i competències que aquest procés ofereix als alumnes.

Presenta els diferents tipus d’exposicions per a l’educació i en diferents entorns (escola, museus / centres culturals, virtuals) i analitza com s’està produint l’aprenentatge en cadascun d’ells. La guia explica com les escoles poden utilitzar tot el potencial de l’aprenentatge expositiu, amb exemples pràctics i bones pràctiques de creació d’exposicions en activitats escolars a tot Europa.

Descarregueu la guia aquí (disponible en castellà):

 
 
 
 
 
 
 

The #VXdesigners project is co-financed by the ERASMUS+ programme of the European Union, and will be implemented from October 2020 to September 2022. This website and the project content reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (Project code: 2020-1-BE01-KA201-074989).