Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια αυτού του διετούς έργου, οι εταίροι θα οργανώσουν μια σειρά διαδικτυακών και κατ’ ιδίαν εκδηλώσεων. Αυτές θα ανακοινωθούν εδώ και θα προωθηθούν σε τοπικό επίπεδο από κάθε εταίρο στη χώρα τους.

Προβλέπονται τα εξής για το Σεπτέμβριο του 2022:

Πέντε τοπικές εκδηλώσεις διάδοσης για τη «Δημιουργία εικονικών εκθέσεων για σχολεία: μια καινοτόμος προσέγγιση στη μάθηση και την μουσειακή εκπαίδευση», που θα διοργανωθούν στην Ισπανία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, και ένα Διεθνές συνέδριο για το ίδιο θέμα, που θα διοργανωθεί στο Βέλγιο.

Ελέγξτε για ενημερώσεις σε αυτήν τη σελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #VXdesigners.

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).