Przewodnik nt. wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej

Przewodnik nt. wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej zawiera przegląd sposobów wykorzystania wystaw w procesie edukacji. Przewodnik wskazuje wartości dodane uczenia się poprzez wystawy i podkreśla umiejętności oraz kompetencje, które ten proces oferuje uczniom.
 
Przedstawia także różne sposoby wykorzystania wystaw z podziałem na różne miejsca i formy ekspozycyjne (takie jak wystawy szkolne, muzealne/w centrach kultury, wystawy wirtualne) wraz z opisem jak przebiega proces nauki w każdym z nich. Przewodnik wyjaśnia także, w jaki sposób szkoły mogą wykorzystać w pełni potencjał uczenia się przez wystawiennictwo, wskazując również praktyczne i dobre praktyki tworzenia wystaw w ramach zajęć szkolnych w całej Europie.
 
Pobierz przewodnik tutaj:
 
 
 
 
 
 
 

The #VXdesigners project is co-financed by the ERASMUS+ programme of the European Union, and will be implemented from October 2020 to September 2022. This website and the project content reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (Project code: 2020-1-BE01-KA201-074989).