Εκπαιδευτικός οδηγός πολιτιστικών εκθέσεων

Ο εκπαιδευτικός οδηγός πολιτιστικών εκθέσεων προσφέρει μια επισκόπηση του τρόπου αξιοποίησης των εκθέσεων για μαθησιακούς σκοπούς στα σχολεία. Ο οδηγός περιγράφει την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων στη μάθηση και τονίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που προσφέρει αυτή η διαδικασία στους μαθητές.

Παρουσιάζει τους διαφορετικούς τύπους χρήσης των εκθέσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (σχολείο, μουσεία/ πολιτιστικά κέντρα, εικονικά) και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μάθηση σε καθένα από αυτά. Ο οδηγός εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της μάθησης μέσω των εκθέσεων, με πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές δημιουργίας εκθέσεων στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

 
Κατεβάστε τον οδηγό εδώ:
 
 
 
 
 
 
 

The #VXdesigners project is co-financed by the ERASMUS+ programme of the European Union, and will be implemented from October 2020 to September 2022. This website and the project content reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (Project code: 2020-1-BE01-KA201-074989).