Reunió d’inici del proyecte

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Reunió d’inici del proyecte
El 23 de novembre de 2020 es van reunir els següents socis de 6 països de la UE per iniciar el projecte #VXdesigners: ARTeria (PL), LogoPsyCom (BE), Les Apprimeurs (FR), CEPS Projectes Socials (ES), EELI – European Education and Learning Institut (GR), Citizens in Power (CY).
Els socis començaran el projecte amb investigacions de taula i entrevistes locals amb educadors i experts en exposicions, per tal de preparar la “Guia de l’exposició i l’escola”.
Durant aquesta reunió, les discussions van incloure com superar les restriccions actuals de COVID19 i què significava això per al futur de les exposicions en educació.
Consulteu aquest lloc web per obtenir actualitzacions.

More to explorer

Patrimoni cultural i societat 5.0

Article d’Anna Ochmann El concepte de societat 5.0 assumeix que s’utilitzarà tecnologia avançada per a resoldre problemes quotidians i promoure una societat

El projecte #VXdesigners està cofinançat pel programa ERASMUS + de la Unió Europea i s’implementarà des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2022. Aquest lloc web i el contingut de el projecte reflecteixen les opinions dels autors, i la Comissió Europea no es fa responsable de cap ús que pugui estar fet de la informació continguda en el mateix.(Codi de el projecte: 2020-1-BE01-KA201-074989)