Les Tecnologies de la Comunicació (TIC) i l’increment del seu ús als centres d’ensenyament: enfortint el mètode tradicional.

Compartició en facebook
Facebook
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en linkedin
LinkedIn
Article escrit per Laura Orquin

L’ús de la tecnologia a les aules té molts beneficis. En primer lloc, facilita la comprensió del contingut als alumnes, ja que normalment aquest contingut quan està en línia és més esquemàtic i visual, per la qual cosa és més fàcil que parin atenció per un període de temps més llarg, i també els ajuda a assimilar el temari de manera més ràpida.

En segon lloc, moltes vegades l’ús d’eines educatives en línia van lligades a l’autoaprenentatge. L’alumne és qui se’n dosifica el contingut i qui en gestiona el coneixement. Això motiva els estudiants a aprendre, ja que veuen que se’ls ha assignat una tasca per la qual ells han d’actuar de manera autònoma per poder adquirir tots els coneixements de la matèria. A més, en treballar de manera autònoma, els alumnes poden seguir ritmes diferents d’aprenentatge sobre un mateix tema, cosa que permet la flexibilitat del contingut i ajuda que cap alumne es quedi enrere.

D’una banda, permet que els alumnes desenvolupin un pensament crític sobre el tema que estan tractant. Gràcies a l’ús de la tecnologia, d’Internet i de les xarxes socials, els alumnes poden informar-se de punts de vista diferents sobre un mateix succés i desenvolupar la seva pròpia perspectiva.

D’altra banda, l’ús de la tecnologia com a eina pedagògica també va lligat al treball en equip. La tecnologia permet que els estudiants interactuïn entre ells i generin dinàmiques que afavoreixen el treball en equip. Durant la investigació d’un tema, els alumnes es poden repartir el contingut per a una investigació més elaborada i completa.

Perquè aquests beneficis surtin a la llum, cal un bon docent que sàpiga com guiar els estudiants i que sigui conscient de les desigualtats que es poden generar. Per exemple, a l’hora de fer una activitat on es necessiti un aparell tecnològic, el docent ha de preveure que això pot suposar una barrera per a alguns alumnes, ja que hi pot haver estudiants que no tinguin accés a certs dispositius o serveis. El professional haurà de ser conscient que aquestes situacions poden succeir i anticipar-s’hi.

Amb el projecte #VXdesigners, es busca crear un espai obert en línia on els usuaris puguin apropiar-se de la tecnologia i de les eines que el projecte posarà a la seva disposició. A través de les exposicions, de l’educació activa i de l’ús d’eines digitals, el projecte pretén combinar aquestes tres coses per poder tenir eines educatives que ajudin a aprendre de manera activa, utilitzant les tecnologies com a motor de desenvolupament mitjançant la creació d’exposicions en línia.

More to explorer

Entrevista amb Lina Bautista

Avui us presentem una entrevista realitzada per Laura Orquin, treballadora de Ceps projectes Socials, a Lina Bautista, col·laboradora del projecte #Vxdesigners. Per

Patrimoni cultural i societat 5.0

Article d’Anna Ochmann El concepte de societat 5.0 assumeix que s’utilitzarà tecnologia avançada per a resoldre problemes quotidians i promoure una societat

El projecte #VXdesigners està cofinançat pel programa ERASMUS + de la Unió Europea i s’implementarà des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2022. Aquest lloc web i el contingut de el projecte reflecteixen les opinions dels autors, i la Comissió Europea no es fa responsable de cap ús que pugui estar fet de la informació continguda en el mateix.(Codi de el projecte: 2020-1-BE01-KA201-074989)