Exposicions del Futur?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Exposicions del futur?

Comencem l’any amb algunes investigacions sobre l’ús d’exposicions a l’educació i hem trobat un gran informe: “Què podem aprendre del període actual per informar de com podríem tornar a imaginar ‘El museu del futur’?”

https://museumofthefuture.the-liminal-space.com/

#VXdesigners #exhibitions #education

More to explorer

Patrimoni cultural i societat 5.0

Article d’Anna Ochmann El concepte de societat 5.0 assumeix que s’utilitzarà tecnologia avançada per a resoldre problemes quotidians i promoure una societat

El projecte #VXdesigners està cofinançat pel programa ERASMUS + de la Unió Europea i s’implementarà des d’octubre de 2020 fins a setembre de 2022. Aquest lloc web i el contingut de el projecte reflecteixen les opinions dels autors, i la Comissió Europea no es fa responsable de cap ús que pugui estar fet de la informació continguda en el mateix.(Codi de el projecte: 2020-1-BE01-KA201-074989)