Βάση δεδομένων

Για να δημιουργήσετε τις ψηφιακές σας εκθέσεις, μπορείτε να βρείτε εικόνες και άλλους εξωτερικούς πόρους στο παρακάτω excel που έχουν συγκεντρωθεί από τους συνεργάτες του VXdesigners. Φροντίστε να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα και τα πνευματικά δικαιώματα όπως υποδεικνύονται από τους ιδιοκτήτες.
Βάση δεδομένων VXdesigners

The #VXdesigners project is co-financed by the ERASMUS+ programme of the European Union, and will be implemented from October 2020 to September 2022. This website and the project content reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (Project code: 2020-1-BE01-KA201-074989).