BAZA DANYCH

Aby tworzyć swoje wystawy cyfrowe, możesz znaleźć obrazy i inne zasoby zewnętrzne w następującym programie Excel, posortowanym przez partnerów VXdesigners. Upewnij się, że przestrzegasz praw autorskich i praw intelektualnych wskazanych przez właścicieli.
Baza danych VXdesigners

The #VXdesigners project is co-financed by the ERASMUS+ programme of the European Union, and will be implemented from October 2020 to September 2022. This website and the project content reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. (Project code: 2020-1-BE01-KA201-074989).