Ο CEPS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στη Βαρκελώνη και ασχολείται με ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο CEPS είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εφαρμογή κοινωνικο-εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά, νέους και ενήλικες και για την περαιτέρω κατάρτιση επαγγελματιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό ερευνά και αναπτύσσει καινοτόμα έργα και πρακτικές. Ο CEPS προωθεί μια στρατηγική και κοινωνική άποψη για τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσω συμμετοχικών πρακτικών αναπτύσσονται νέα πρότυπα στρατηγικών συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ο κοινωνικός αντίκτυπος και οι δημιουργικές δραστηριότητες συνδυάζονται με λύσεις που δίνουν κίνητρο  στην κοινότητα.

Ο CIP είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και αστική ζωή, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν κατάρτιση που σχετίζονται με διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), ένταξη, επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις, πολιτισμός, αγορά εργασίας και διά βίου μάθηση. Ο CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της διά βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο CIP έχει μια συνεχή συνεργασία με τα κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη έργων, κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού. Ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εκπαίδευσης που έχουν εμπειρία τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση. Αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο θεωρείται ικανό να συμβάλει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του CIP και των συνεργατών του.

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (European Education & Learning Institute) -EELI- είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης / Επίπεδο 1 (KDVM 1), πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας).

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης προσφέρει υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα κοινοτικών προγραμμάτων που στοχεύουν να συμβάλουν ενεργά στη δια βίου μάθηση όλων των ηλικιών και να ενισχύσουν τη συνεργασία στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Υποστηρίζει βαθιά την ιδέα ότι οι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν και μέσω του έργου του και του διεθνούς δικτύου του, το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης προωθεί την έρευνα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή, την ανάπτυξη διεθνικών συνεργασιών και ευρωπαϊκών έργων και δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης σχεδιάζει και διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα · βοηθά τους ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν, να αναπτύξουν, να μοιραστούν και να μεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις · αναπτύσσει και ελέγχει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό · διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, δασκάλους, επαγγελματίες, άνεργους και νέους εργαζόμενους.

Ο οργανισμός Les Apprimeurs ιδρύθηκε το 2013 και είναι ένας εκδοτικός οίκος και ένα digital agency που εξειδικεύεται στη στήριξη επαγγελματιών του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τομέα στην ψηφιακή δημιουργία και διάδοση του περιεχομένου τους. Ειδική σε μορφή EPUB 3, η ομάδα μας φαντάζεται ιδανικές λύσεις για να απαντήσει στις νέες προσδοκίες των χρηστών όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη διάδοση και τη διαδραστικότητα. Η δραστηριότητά μας βασίζεται σε τέσσερις άξονες:

  • δημιουργία εμπλουτισμένων και προσβάσιμων ψηφιακών παραγωγών (ebooks) στα οποία έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία, υπό την επωνυμία L’Apprimerie.
  • έκδοση εικονογραφημένων βιβλίων.
  • ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών και ψηφιακών εργαλείων για διευκόλυνση της πρόσβασης σε γραπτό περιεχόμενο.
  • εκπαίδευση επαγγελματιών και μαθητών από τομείς που σχετίζονται με εκδόσεις, οπτικοακουστικά, καλλιτεχνικά, σχεδιαστικά και εκπαιδευτικά θέματα, και που είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να μάθουν νέους τρόπους παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

Το Ίδρυμα ARTeria είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006. Το Ίδρυμα ARTeria κάνει ποικίλα έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κυρίως μέσω του πολιτισμού και της τέχνης, και εκτενώς με την πολιτιστική εκπαίδευση σε ένα πνεύμα ειλικρίνειας που σέβεται τις πολιτισμικές διαφορές και τον διανοητικό διάλογο. Το Ίδρυμα ARTeria είναι ένα μέρος για τη διάδοση της ενεργού συμμετοχής στον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή – η οποία δεν γίνεται μόνο μέσω μιας ποικιλίας καλλιτεχνικών / πολιτιστικών εκφράσεων. Το έργο του Ιδρύματος ARTeria διακρίνεται σε τρεις τομείς:

  •   ART&NET – ασχολείται με θέματα όπως η ανάπτυξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα · υποστήριξη καλλιτεχνών και δημιουργιών · οργάνωση διαφορετικών πολιτιστικών, μέσων και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
  •   ARTerioheritage – εκτελεί έργα που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά
  •   ARTeriopublishing – κάνει εκδόσεις και εκθέσεις

Το Ίδρυμα ARTeria είναι μέλος διεθνών δικτύων: Culture Action Europe και ENCATC. Είναι επίσης ίδρυμα εκπαίδευσης εγγεγραμμένο στο μητρώο ιδρυμάτων εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Γραφείο Απασχόλησης.

Το Logopsycom είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά και/ή μη) για να στηρίξει σχολεία, κέντρα ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρεία φροντίδας, ειδική στις μαθησιακές διαταραχές των νέων, ειδικά στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κλπ.), και επομένως φέρνουμε τεχνογνωσία σε ότι αφορά την προσβασιμότητα περιεχομένου σε όλα τα έργα που συμμετέχουμε.

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).