ZASOBY

Przewodnik nt. wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej

Przewodnik nt. wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej zawiera przegląd sposobów wykorzystania wystaw w procesie edukacji. Przewodnik wskazuje wartości dodane uczenia się poprzez wystawy i podkreśla umiejętności oraz kompetencje, które ten proces oferuje uczniom.

Przedstawia także różne sposoby wykorzystania wystaw z podziałem na różne miejsca i formy ekspozycyjne (takie jak wystawy szkolne, muzealne/w centrach kultury, wystawy wirtualne) wraz z opisem jak przebiega proces nauki w każdym z nich. Przewodnik wyjaśnia także, w jaki sposób szkoły mogą wykorzystać w pełni potencjał uczenia się przez wystawiennictwo, wskazując również praktyczne i dobre praktyki tworzenia wystaw w ramach zajęć szkolnych w całej Europie.

Przewodnik jest przeznaczony dla osób chcących tworzyć wirtualne wystawy i zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne oraz praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z platformy generatora wystaw (także opracowanej w ramach projektu). Został opracowany, aby wesprzeć wszystkich użytkowników platformy w procesie tworzenia własnych wirtualnych wystaw przydatnych w procesie edukacyjnym. Zawiera opis funkcjonalności platformy w jasny i kompleksowy sposób.

Przewodnik obejmuje trzy aspekty platformy:

  1. szczegóły techniczne, projekt i dostępne funkcjonalności
  2. zintegrowane informacje i zalecenia ekspertów, a także doświadczenia użytkowników
  3. szczegóły dotyczące wsparcia merytorycznego i zasobów, z których użytkownicy mogą korzystać podczas tworzenia swoich wystaw, tak aby umożliwić wybór najbardziej odpowiedniej ekspozycji w kontekście eksponatów i inscenizacji wystawienniczej

Przewodnik do tworzenia wirtualnych wystaw

Przewodnik pedagogiczny

Przewodnik pedagogiczny przedstawia pedagogiczne aspekty i praktyczne korzyści płynące z tworzenia wirtualnych wystaw dla edukacji włączającej. Będzie łączyć informacje z teorii uczenia się poprzez wystawy, z technicznymi aspektami współtworzenia wystaw, zarówno offline, jak i w środowisku wirtualnym. Podkreśli metodologię pedagogiczną i integrację uczniów o różnych potrzebach i pochodzących z wielu różnych środowisk.

Przewodnik do projektowania wystaw wraz z planami zajęć dla pedagogów zawiera informacje dotyczące projektowania wystaw w środowisku szkolnym wraz z praktycznymi zastosowaniami, zaleceniami oraz wskazaniem najlepszych praktyk. W publikacji zostaną przedstawione rezultaty projektu wraz z informacjami na temat sukcesów i wyzwań na różnych etapach realizacji wystaw w oparciu o doświadczenia dotychczasowych użytkowników.

Faza testowa zaplanowana w ramach projektu obejmuje faktyczne zaprojektowanie 30 wystaw w oparciu o opracowane materiały edukacyjne oraz platformę stworzoną w ramach projektu [generator wystaw]. Partnerzy projektu zgromadzą najlepsze praktyki i referencje dotyczące także doświadczeń nauczycieli.

Publikacja zgromadzi „historie” i doświadczenia związane z wykorzystaniem zasobów projektu, wskazując także praktyczne podpowiedzi innych nauczycieli i edukatorów.

Przewodnik do projektowania wystaw

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).