ZASOBY

Przewodnik nt. wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej

Przewodnik nt. wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej zawiera przegląd sposobów wykorzystania wystaw w procesie edukacji. Przewodnik wskazuje wartości dodane uczenia się poprzez wystawy i podkreśla umiejętności oraz kompetencje, które ten proces oferuje uczniom.

Przewodnik po wykorzystaniu wystaw w praktyce szkolnej można przeczytać 

Przedstawia także różne sposoby wykorzystania wystaw z podziałem na różne miejsca i formy ekspozycyjne (takie jak wystawy szkolne, muzealne/w centrach kultury, wystawy wirtualne) wraz z opisem jak przebiega proces nauki w każdym z nich. Przewodnik wyjaśnia także, w jaki sposób szkoły mogą wykorzystać w pełni potencjał uczenia się przez wystawiennictwo, wskazując również praktyczne i dobre praktyki tworzenia wystaw w ramach zajęć szkolnych w całej Europie.

Przewodnik jest przeznaczony dla osób chcących tworzyć wirtualne wystawy i zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne oraz praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z platformy generatora wystaw (opracowanej w ramach projektu). Został opracowany, aby wesprzeć wszystkich użytkowników platformy w procesie tworzenia własnych wirtualnych wystaw przydatnych w procesie edukacyjnym. Zawiera opis funkcjonalności platformy w jasny i kompleksowy sposób.

Przewodnik obejmuje trzy aspekty platformy:

1) szczegóły techniczne, projekt i dostępne funkcjonalności

2) zintegrowane informacje i zalecenia ekspertów, a także doświadczenia użytkowników

3) szczegóły dotyczące wsparcia merytorycznego i zasobów, z których użytkownicy mogą korzystać podczas tworzenia swoich wystaw, tak aby umożliwić wybór najbardziej odpowiedniej ekspozycji w kontekście eksponatów i inscenizacji wystawienniczej

Przewodnik do tworzenia wirtualnych wystaw

Przewodnik pedagogiczny

Przewodnik pedagogiczny przedstawia pedagogiczne aspekty i praktyczne korzyści płynące z tworzenia wirtualnych wystaw dla edukacji włączającej. Łączy informacje z teorii uczenia się poprzez wystawy, z technicznymi aspektami współtworzenia wystaw, zarówno offline, jak i w środowisku wirtualnym. Jego ważnym elementem jest opis metodologii pedagogicznych oraz aspektów związanych z integracją uczniów o różnych potrzebach i pochodzących z wielu różnych środowisk.

Przewodnik pedagogiczny jest dostępny:

Przewodnik do projektowania
wystaw

Przewodnik do projektowania wystaw wraz z planami zajęć dla pedagogów zawiera informacje dotyczące projektowania wystaw w środowisku szkolnym wraz z praktycznymi zastosowaniami, zaleceniami oraz wskazaniem najlepszych praktyk. W publikacji zostały przedstawione rezultaty projektu wraz z informacjami na temat sukcesów i wyzwań na różnych etapach realizacji wystaw w oparciu o doświadczenia dotychczasowych użytkowników.
Faza testowa zaplanowana w ramach projektu obejmowała faktyczne zaprojektowanie 30 wystaw w oparciu o opracowane materiały edukacyjne oraz platformę stworzoną w ramach projektu [generator wystaw]. Partnerzy projektu zgromadzili także najlepsze praktyki i referencje dotyczące doświadczeń nauczycieli.
Publikacja przedstawia „historie” i doświadczenia związane z wykorzystaniem zasobów projektu, wskazując także praktyczne podpowiedzi innych nauczycieli i edukatorów.

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).