O PROJEKCIE

Wystawy są wykorzystywane jako powszechna praktyka edukacyjna wpływająca na rozwój krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów czy pobudzania refleksji uczniów. Samo zwiedzanie wystaw eksponowanych w różnych miejscach (takich jak muzea, galerie, szkoły czy wystaw plenerowych, itp.), które poruszają wiele różnorodnych tematów (na przykład związanych ze sztuką, historią, wystaw naukowych, itp.) ma już pozytywną wartość edukacyjną, Jest to jednak proces uczenia się, który często pozostaje przed wszystkim bierny, a samo doświadczenie edukacyjne opiera się generalnie na podążaniu drogą, którą wyznaczył ktoś inny – kurator wystawy. Ten pasywny aspekt nie sprawdza się w procesie nauki wpływając na różnice w odbiorze i wyniku uczenia się. Część uczniów, przeważnie tych z najwyższym kapitałem kulturowym, z powodzeniem angażuje się i czerpie korzyści z tego doświadczenia, podczas gdy inni nie są w stanie w pełni wykorzystać tych możliwości. Jednocześnie dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, także tych związanych z dostępem i „konsumpcją” wiedzy, powoduje, że niezbędne jest zapewnienie młodym ludziom adekwatnych doświadczeń edukacyjnych.


Z tego powodu celem projektu #VXdesigners jest stworzenie takiej metodologii uczenia się, aby jak najlepiej wykorzystać wystawy jako narzędzie pedagogiczne. Grupą docelową projektu są uczniowie szkół średnich, nauczyciele i wszyscy ci, którzy chcą czerpać korzyści z nauki poprzez doświadczenia związane z projektowaniem i rolą kuratora wystaw. Celem jest rozwijanie umiejętności uczniów w sposób włączający, na przykład poprzez zwracanie uwagi na konkretne potrzeby edukacyjne lub też różnice kulturowe, a także zapewnienie uczniom adekwatnych narzędzi i zasobów do współtworzenia ich własnej wirtualnej wystawy. Projekt koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i kluczowych kompetencji nauczycieli i uczniów niezbędnych w XXI wieku, takich jak: umiejętność poszukiwania kreatywnych rozwiązań, planowania i analizy, rozwiązywania problemów i kompetencji cyfrowe.W praktyce w ramach projektu zostanie opracowany zestaw narzędzi wspierających nauczycieli we wdrażaniu innowacyjnych metod pedagogicznych z wykorzystaniem wystaw. Zostaną także zapewnione wskazówki i materiały szkoleniowe pomocne w tworzeniu wystaw ułatwiających naukę uczniom. Ambicją realizatorów projektu jest wyposażenie nauczycieli, edukatorów i muzealników w takie narzędzia oraz wiedzę, które pozwolą im zachęcić młodych ludzi do podjęcia wyzwania jakim jest współkuratorowanie wystawy. Wpłynie to pozytywnie na rozwój ich umiejętności technicznych i ICT oraz zachęci do tworzenia inkluzywnych wystaw cyfrowych do praktycznego wykorzystania w ramach ich potrzeb edukacyjnych.

W ramach projektu VX Designers zostaną opracowane następujące bezpłatne zasoby:
1) Przewodnik nt. wykorzystania wystaw w praktyce szkolnej
2) Platforma – generator wystaw
3) Podręcznik do tworzenia wirtualnych wystaw
4) Przewodnik pedagogiczny
5) Przewodnik po projektowaniu wystaw

Wszystkie te bezpłatne i otwarte zasoby edukacyjne zostaną opracowane i przetestowane w trakcie trwania projektu w pięciu językach: angielskim, francuskim, polskim, greckim oraz hiszpańskim. Wszystkie materiały zostaną zweryfikowane przez specjalistów, aby zapewnić, że są one możliwie najbardziej integrujące także dla uczniów o określonych potrzebach edukacyjnych. Zostaną one przetestowane w różnych środowiskach i wśród osób o różnym kapitale społecznym, ekonomicznym i kulturowym, tak aby zapewnić ich jak największą dostępność kulturową i funkcje integracyjne.

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).