Narzędzie do tworzenia wystaw

Partnerzy projektu #VXdesigners opracują „platformę – generator wystaw”, która będzie narzędziem dla nauczycieli i uczniów w procesie tworzenia wystaw.

Celem stworzenia takiego narzędzia jest zaprojektowanie i zorganizowanie, w czasie trwania projektu, co najmniej 30 wirtualnych wystaw dostosowanych do potrzeb, profilu i zainteresowań użytkowników.

Platforma generatora wystaw będzie przestrzenią do zarządzania zbiorami online i będzie oferować bazę danych typu „open source” z łatwym dostępem do cyfrowych archiwów wielu muzeów. Platforma zgromadzi dostępne treści i udostępni je uczniom i nauczycielom.

Ponadto platforma będzie umożliwiać integrację interaktywnych treści i zasobów, zapewniając użytkownikom dostęp do nich oraz ich modyfikację.

W praktyce platforma:

  1. pozwoli nauczycielom zaplanować i przeprowadzić proces edukacyjny poprzez przydzielanie zadań uczniowi lub grupie uczniów, zorganizowanie i stworzenie wystawy, a tym samym pozwoli osiągać określone cele nauczania
  2. umożliwi nauczycielom monitorowanie postępów swoich uczniów i zapewnienie im dostępu do odpowiednich materiałów i wskazówek, które pomogą w osiągnięciu wyznaczonych celów
  3. zapewni uczniom dostęp do zasobów, prowadzenia badań i gromadzenia materiałów, które umożliwią im wirtualne projektowanie, tworzenie i prezentowanie wystaw

Użytkownicy platformy będą mieli możliwość konfigurowania wyjściowego modelu tworzenia wystawy w odniesieniu do swoich potrzeb i charakterystyki ucznia / grupy uczniów (profil, poziom / wiek, czas trwania, cele pedagogiczne), ale także powielania i modyfikowania zawartości wystaw lub tworzenia nowych wystawienniczych projektów od podstaw. Platforma zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb użytkowników o różnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).