Narzędzie do tworzenia wystaw

Partnerzy projektu #VXdesigners opracowali platformę “generator wystaw”, która jest narzędziem dla nauczycieli i uczniów w procesie tworzenia wystaw.

 

Celem stworzenia takiego narzędzia było zaprojektowanie i stworzenie, w czasie trwania projektu, co najmniej 30 wirtualnych wystaw dostosowanych do potrzeb, profilu i zainteresowań użytkowników.

 

Platforma generatora wystaw jest przestrzenią do zarządzania zbiorami online i oferuje bazę danych typu „open source” z łatwym dostępem do cyfrowych archiwów wielu muzeów. Platforma gromadzi dostępne treści i udostępnia je uczniom oraz nauczycielom.

 

Ponadto platforma umożliwia integrację interaktywnych treści i zasobów, zapewniając użytkownikom dostęp do nich oraz ich modyfikację.

 

W praktyce platforma:

1) pozwala nauczycielom zaplanować i przeprowadzić proces edukacyjny poprzez przydzielanie zadań uczniowi lub grupie uczniów, zorganizowanie i stworzenie wystawy, a tym samym pozwala osiągać określone cele nauczania

2) umożliwia nauczycielom monitorowanie postępów swoich uczniów i zapewnia im dostęp do odpowiednich materiałów i wskazówek, które pomagają w osiągnięciu wyznaczonych celów

3) zapewnia uczniom dostęp do zasobów, szukania treści i gromadzenia materiałów, które umożliwiają im wirtualne projektowanie, tworzenie i prezentowanie wystaw

 

Użytkownicy platformy mają możliwość konfigurowania wyjściowego modelu tworzenia wystawy w odniesieniu do swoich potrzeb i charakterystyki ucznia / grupy uczniów (profil, poziom / wiek, czas trwania, cele pedagogiczne), ale także powielania i modyfikowania zawartości wystaw lub tworzenia nowych wystawienniczych projektów od podstaw. Platforma została zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb użytkowników o różnych potrzebach edukacyjnych

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).