CEPS to organizacja non-profit z siedzibą w Barcelonie, która realizuje różnego typu projekty w całej Unii Europejskiej. CEPS jest odpowiedzialny za zarządzanie oraz realizację działań społeczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz za dalsze szkolenie profesjonalistów. Kadra ekspertów prowadzi badania i opracowuje innowacyjne projekty i praktyki. CEPS promuje strategiczne i społeczne spojrzenie na wykorzystanie nowych technologii, a poprzez praktyki partycypacyjne opracowywane są nowe modele partnerstw strategicznych na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Wpływ społeczny i kreatywne działania łączą się w inspirujące rozwiązania dla społeczności.

C.I.P. jest niezależną organizacją pozarządową non-profit, która realizuje działania odpowiadające na potrzeby ludzi poprzez ich zaangażowanie w życie społeczne i obywatelskie, zapewniając im jednocześnie innowacyjne materiały i bezpłatne szkolenia z różnych dziedzin, takich jak edukacja (m.in. edukacja zawodowa), integracja, przedsiębiorczość i biznes, kultura, rynek pracy i uczenie się przez całe życie. CIP koncentruje się na rozwoju edukacji, przedsiębiorczości i uczenia się przez całe życie na Cyprze i za granicą. Aby osiągnąć te cele, CIP stale współpracuje z wiodącymi uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami badawczymi na Cyprze w zakresie opracowywania projektów, szkoleń i materiałów edukacyjnych. CIP utrzymuje sieć profesjonalnych trenerów i ekspertów edukacyjnych, doświadczonych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej – ich kompetencje przyczyniają się do realizacji działań związanych z inicjatywami CIP i partnerów.

EELI – jest centrum kształcenia ustawicznego [Poziom 1 – KDVM 1], certyfikowany przez EOPPEP (Krajowa Organizacja Certyfikacji Kwalifikacji i Poradnictwa Zawodowego / Greckie Ministerstwo Edukacji).

EELI oferuje szeroki zakres programów społecznościowych, których celem jest aktywny udział w uczeniu się przez całe życie osób w każdym wieku oraz wzmocnienie współpracy w dziedzinie edukacji w całej Europie. Zespół EELI wierzy, że ludzie nigdy nie przestają się uczyć, a poprzez swoją pracę i swoją międzynarodową sieć EELI promuje badania naukowe, rozwój regionalny i spójność, rozwój partnerstw ponadnarodowych i projektów europejskich oraz rozwój umiejętności w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. EELI projektuje i zarządza programami europejskimi, pomaga zainteresowanym stronom we współpracy, przy opracowywaniu, dzieleniu się i transferze najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść. Skupia się także na opracowywaniu i testowaniu programów nauczania i materiałów szkoleniowych, organizowaniu seminariów, warsztatów i szkoleń dla edukatorów, trenerów, nauczycieli, profesjonalistów, osób bezrobotnych i młodych pracowników.

Założone w 2013 roku Les Apprimeurs jest wydawnictwem i agencją cyfrową, której celem jest wspieranie profesjonalistów z sektora kultury i edukacji w tworzeniu i rozpowszechnianiu treści cyfrowych. Nasz zespół, specjalizujący się w formacie EPUB 3, projektuje rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania użytkowników w zakresie dostępności, rozpowszechniania i interaktywności. Nasza działalność opiera się na czterech osiach:

  • tworzenie atrakcyjnych i dostępnych produkcji cyfrowych (ebooków) pod marką wydawniczą L’Apprimerie, które zostały już nagrodzone kilkoma nagrodami
  • wydawanie książek ilustrowanych
  • rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych i cyfrowych ułatwiających dostęp do treści pisanych
  • szkolenie profesjonalistów i studentów (z dziedzin publikacji, tworzenia treści audiowizualnych, artystycznych, projektowania), którzy chcą zaktualizować swoje umiejętności cyfrowe i opanować nowe sposoby tworzenia treści cyfrowych

Fundacja ARTeria jest organizacją pozarządową non-profit założoną w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty i działania związane z rozwojem społecznym i gospodarczym, przede wszystkim poprzez kulturę i sztukę, a także z szeroko rozumianą edukacją kulturalną w duchu otwartości, poszanowaniem odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego. ARTeria to miejsce propagowania aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym – nie tylko poprzez różnorodne formy artystycznej czy kulturowej wypowiedzi.

Zespół ARTerii pracuje w ramach trzech obszarów:

  • Dział ART&NET – w ramach którego zajmujemy się takimi zagadnieniami jak rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, wspieraniem artystów i twórców, organizowaniem różnorodnych działań kulturalnych, medialnych i artystycznych
  • Dział ARTeriodziedzictwo – w ramach którego prowadzimy projekty związane z dziedzictwem kulturowym
  • Dział ARTeriopublikacje – gdzie realizujemy działalność wydawniczą i wystawienniczą fundacji

ARTeria jest członkiem międzynarodowych sieci: Culture Action Europe oraz ENCATC, jest również instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Logopsycom to centrum innowacji edukacyjnych, w ramach którego projektuje się i wykorzystuje alternatywne metody lub narzędzia (także cyfrowe) dla szkół, centrów kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacji edukacyjnych, młodzieży i rodziców. Początkowo powstało jako firma opiekuńcza, specjalizująca się w zaburzeniach uczenia się wśród młodzieży, zwłaszcza tych związanych z wszelkimi „dys” (dyspraksja, dysfazja, dysleksja itp.) zwanych również specyficznymi zaburzeniami uczenia się (SLD), dlatego też oferuje  wiedzę i doświadczenie w zakresie dostępność treści we wszystkich projektach, w których jest zaangażowane.

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).