Νομική γνωστοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αποποίηση ευθύνης, copyleft και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αποποίηση ευθύνης

Ο CEPS Projectes Socials διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο «VX Designers» (εφεξής #VXdesigners) και τα παραδοτέα του, τα οποία έχουν παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου και των δημοσιεύσεων του #VXdesigners αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του CEPS Projectes Socials και των συνεργατών του έργου, όπως καθορίζεται, και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν υπόψη για να αντικατοπτρίσουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989, διάρκεια: 1η Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022)

Στόχος του CEPS Projectes Socials είναι να διατηρεί τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο έγκαιρες και ακριβείς. Εάν επισημανθούν λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, ο CEPS Projectes Socials δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες είναι:

 • γενικής φύσης μόνο και δεν προορίζονται να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας
 • όχι απαραίτητα περιεκτικές, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες.
 • μερικές φορές συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους για τους οποίους ο CEPS Projectes Socials δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τον οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
 • δεν παρέχουν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία).

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι άνευ σφαλμάτων και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες δεν θα διακοπούν ή θα επηρεαστούν από τέτοια προβλήματα. Ο CEPS Projectes Socials δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων εξωτερικών ιστότοπων.

Αυτή η αποποίηση ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης του CEPS Projectes Socials κατά παράβαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων που ορίζονται στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη του για θέματα που ενδέχεται να μην εξαιρούνται βάσει του νόμου αυτού.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του CEPS Projectes Socials. Ο CEPS Projectes Socials δεν αναπαριστά ιστοσελίδες τρίτων. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στο CEPS, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Ο CEPS Projectes Socials δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία οποιωνδήποτε δεδομένων, απόψεων, συμβουλών ή δηλώσεων που γίνονται σε ιστότοπους τρίτων. Ο CEPS Projectes Socials παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως εξυπηρέτηση. Η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων δεν συνεπάγεται ότι ο CEPS Projectes Socials υποστηρίζει, συνιστά ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος #VXdesigners περιέχει αναφορά για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο CEPS Projectes Socials δεν κάνει συστάσεις ή προωθήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Οι αναφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων παρέχονται από τον CEPS Projectes Socials αυτούσιες, χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Ο ιστότοπος #VXdesigners παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι εμείς, στον CEPS Projectes Socials, δεν τα ελέγχουμε, σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας ενώ περιηγείστε στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς είναι αναγκαία για τη λειτουργία βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookies ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.

COPYLEFT 

Αυτό το έργο έχει άδεια βάσει του Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του #VXdesigners και του περιεχομένου του ιστοτόπου ή των παραδοτέων, υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή αναγνωρίζεται (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά), αρκεί το περιεχόμενο και η έννοια να μην αλλοιώνονται ή να παραμορφώνονται, και μόνο για μη-εμπορική χρήση.

Όταν απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου και πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κλπ.), η άδεια αυτή ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατά τη διάθεση υλικού στο διαδίκτυο, οι συνεργάτες του #VXdesigners ενεργούν με καλή πίστη. Ωστόσο, παρά αυτές τις εγγυήσεις, αναγνωρίζουμε ότι κατά καιρούς υλικό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να περιλαμβάνει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο ή δυσφημιστικό. Εάν ανησυχείτε ότι βρήκατε υλικό στον ιστότοπό μας, για το οποίο δεν έχετε δώσει άδεια, παραβιάζει τους νόμους περί απορρήτου, είναι άσεμνο / δυσφημιστικό και, όσον αφορά τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, δεν καλύπτεται από περιορισμό ή εξαίρεση, στείλτε μας e-mail αναφέροντας τα ακόλουθα :

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 2. Πλήρεις λεπτομέρειες του υλικού.
 3. Την ακριβή και πλήρη διεύθυνση URL όπου βρήκατε το υλικό.
 4. Εάν το αίτημα σχετίζεται με πνευματικά δικαιώματα, αποδείξτε ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων και μια δήλωση ότι, υπό ποινή ψευδορκίας, είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
 5. Ο λόγος για το αίτημά σας, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τους νόμους περί απορρήτου, την προστασία των δεδομένων, τη βλασφημία, τη δυσφήμιση κλπ.

email: info@asceps.org

Μετά τη λήψη της ειδοποίησης, η διαδικασία «Ειδοποίηση και Αφαίρεση περιεχομένου» καλείται στη συνέχεια ως εξής:

 1. Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της καταγγελίας σας μέσω email και θα κάνουμε μια αρχική αξιολόγηση της εγκυρότητας και της λογικότητας του παραπόνου.
 2. Μετά την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό θα αφαιρεθεί από τον ιστότοπο εν αναμονή μιας συμφωνημένης λύσης.
 3. Θα επικοινωνήσουμε με τον συνεργάτη που κατέθεσε το υλικό, εάν χρειάζεται. Ο συνεργάτης θα ειδοποιηθεί ότι το υλικό υπόκειται σε καταγγελία, για ποιους λόγους, και θα παροτρυνθεί να κατευνάσει τα σχετικά παράπονα.
 4. Ο καταγγέλλων και ο συνεργάτης θα παροτρυνθούν να επιλύσουν το ζήτημα γρήγορα και φιλικά και προς ικανοποίηση και των δύο μερών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο CEPS Projectes Socials δεσμεύεται για το απόρρητο των χρηστών. Παρόλο που μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο του έργου χωρίς να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή / και εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε.

Η πολιτική απορρήτου μας βασίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στον ισπανικό νόμο ‘34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), με ισχύ από τις 12 Οκτωβρίου 2002 και στην ιδιωτική πράξη προστασίας δεδομένων Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de Datos Personales’. Σε αυτό το πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι το όνομα και το email σας θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, αρχειοθετημένα με το όνομα ΕΠΑΦΕΣ, προκειμένου να παρέχονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο #VXdesigners. Με αναφορά στους προαναφερθέντες νόμους, έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρούμε μαζί μας, στέλνοντας το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@asceps.org, ή στέλνοντάς τα ταχυδρομικά στην Associació CEPS, Avinguda Fabregada, 22, 3a planta, 08907 Hospitalet, Spain.

Τα παρεχόμενα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στον CEPS Projectes Socials αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεστε. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).