NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na tej stronie dotyczą wyłączenia odpowiedzialności, klauzuli copyleft i ochrony danych osobowych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CEPS Projectes Socials prowadzi tę stronę w celu dostarczania informacji o projekcie „VX Designers” (zwanym dalej #VXdesigners) i jego produktach, które powstały przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej ERASMUS +. Za treść strony internetowej #VXdesigners i publikacje odpowiadają wyłącznie CEPS Projectes Socials i partnerzy projektu i nie odzwierciedla ona poglądów Komisji Europejskiej (kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989, czas trwania od 1 października 2020 r. to 30 września 2022 r.).

CEPS Projectes Socials stara się zapewnić aktualizacje i prawidłowość informacji prezentowanych na tej stronie. Postaramy się na bieżąco eliminować wszystkie zauważone błędy. Jednak CEPS Projectes Socials nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie.

Poniższa nota:

 • ma wyłącznie charakter ogólny i nie odnosi się do konkretnych okoliczności dotyczących żadnej konkretnej osoby ani podmiotu
 • nie musi być wyczerpująca, kompletna, dokładna czy aktualna
 • strona czasami odsyła do zewnętrznych witryn, nad którymi CEPS Projectes Socials nie sprawuje kontroli i za których treści nie ponosi odpowiedzialności
 • nie stanowi profesjonalnej ani prawnej opinii (jeśli potrzebujesz konkretnej porady, zawsze powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą)

Naszym celem jest zminimalizowanie zakłóceń spowodowanych błędami technicznymi, jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać utworzone lub uporządkowane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów i nie możemy zagwarantować, że takie problemy nie zaistnieją lub w inny sposób nie wpłyną na te informacje. CEPS Projectes Socials nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku korzystania z tej witryny lub jakichkolwiek zewnętrznych witryn, do których prowadzą udostępniane łącza. 

Niniejsza nota nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności CEPS Projectes Socials wbrew jakimkolwiek wymogom ustanowionym w obowiązującym prawie krajowym, ani też do wyłączenia jego odpowiedzialności za sprawy, których nie można wykluczyć na mocy tego prawa. 

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, które nie znajdują się pod kontrolą CEPS Projectes Socials. CEPS Projectes Socials nie składa żadnych oświadczeń dotyczących witryn internetowych osób trzecich. Korzystając ze strony internetowej spoza CEPS, robisz to na własne ryzyko. CEPS Projectes Socials nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność jakichkolwiek danych, opinii, porad lub oświadczeń zawartych na stronach osób trzecich. CEPS Projectes Socials udostępnia te linki jedynie dla wygody. Umieszczenie takich linków nie oznacza, że CEPS Projectes Socials popiera, zaleca lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość takich witryn.

PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Witryna #VXdesigners zawiera wzmianki o produktach i usługach stron trzecich wyłącznie w celach informacyjnych. CEPS Projectes Socials nie udziela żadnych rekomendacji, w szczególności tych dotyczących produktów i usług stron trzecich. Odniesienia do usług i produktów stron osób trzecich są dostarczane przez CEPS Projectes Socials w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

Witryna #VXdesigners zawiera łącza do witryn stron trzecich. Ponieważ my, CEPS Projectes Socials, nie kontrolujemy ich, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności. 

Cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby polepszyć Twój odbiór podczas przeglądania witryny. Spośród nich pliki cookie, które są uznane za niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji strony internetowej. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, jednak rezygnacja z niektórych z tych plików może wpłynąć na komfort przeglądania niniejszej strony.

NOTA DOTYCZĄCA LICENCJI COPYLEFT

Niniejsza praca jest objęta licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Powielanie #VXdesigners, treści lub elementów strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła (o ile nie ustalono inaczej), o ile treść i sens nie zostaną zmienione lub zniekształcone oraz użycie następuje jedynie do użytku niekomercyjnego.

W przypadku konieczności uzyskania uprzedniej zgody na powielanie lub wykorzystywanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięk, obrazy, oprogramowanie itp.), takie zezwolenie uchyla wyżej wymienione ogólne zezwolenie i wyraźnie wskazuje wszelkie ograniczenia użytkowania.

POLITYKA USUWANIA NIEODPOWIEDNICH TREŚCI

Udostępniając materiały online, partnerzy #VXdesigners działają w dobrej wierze. Jednak pomimo tych zabezpieczeń zdajemy sobie sprawę, że od czasu do czasu materiały publikowane w Internecie mogą naruszać prawa autorskie, zawierać wrażliwe dane osobowe lub zawierać treści, które mogą być uznane za obsceniczne lub zniesławiające. Jeśli obawiasz się, że znalazłeś materiał na naszej stronie internetowej, na który nie wyraziłeś zgody, narusza przepisy dotyczące prywatności, jest nieprzyzwoity / zniesławiający, a pod względem praw autorskich nie jest objęty ograniczeniem ani wyjątkiem, napisz do nas, podając następujące informacje: 

 1. Twoje dane kontaktowe.
 2. Pełne szczegóły materiału.
 3. Dokładny i pełny adres URL, pod którym znalazłeś materiał.
 4. Jeśli wniosek dotyczy praw autorskich, przedstaw dowód, zgodnie z którym jesteś posiadaczem praw do danego utworu wraz z oświadczeniem, iż przekazywane informacje są prawdziwe. 
 5. Powód wniosku, np. naruszenie praw autorskich, przepisów dotyczące prywatności, ochrona danych, nieprzyzwoitość, zniesławienie itp.

email: info@asceps.org

Po otrzymaniu powiadomienia następuje procedura „Powiadomienia i usunięcia”:

 1. Potwierdzimy otrzymanie Twojego zgłoszenia pocztą elektroniczną i dokonamy wstępnej oceny jej ważności i wiarygodności
 2. Po otrzymaniu ważnego zgłoszenia materiał zostanie usunięty ze strony internetowej do czasu uzgodnienia rozwiązania
 3. W razie potrzeby skontaktujemy się z osobą/podmiotem, który zdeponował materiał. Kontrybutor zostanie powiadomiony, że materiał jest przedmiotem powyższej procedury (wraz z informacją na jakiej podstawie), a następnie będzie zachęcany do załagodzenia sprawy
 4. Skarżącego i ofiarodawcę zachęca się do szybkiego i polubownego rozwiązania problemu, ku satysfakcji obu stron

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CEPS Projectes Socials zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Mimo, że możesz przeglądać witrynę projektu bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie, jeśli subskrybujesz biuletyn i / lub rejestrujesz się na wydarzenie, do świadczenia tych usług wymagane są dane osobowe, takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. 

Nasza polityka prywatności opiera się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i hiszpańskiej ustawie ‘34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), obowiązującej od 12 października 2002 r. Oraz ustawie o ochronie danych osobowych Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de Datos Personales. W tym kontekście informujemy, że Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną zapisane w naszej bazie danych, zarchiwizowane pod nazwą CONTACTOS, w celu świadczenia e-usług, które subskrybujesz na stronie #VXdesigners. W odniesieniu do wyżej wymienionych przepisów masz prawo zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, które są u nas przechowywane, wysyłając żądanie pocztą elektroniczną na adres:: info@asceps.org, lub wysyłając je pocztą na adres Associació CEPS, Avinguda Fabregada, 22, 3a planta, 08907 Hospitalet, Spain.

 

Podane przez Ciebie dane będą przechowywane w CEPS Projectes Socials wyłącznie w celu świadczenia usług, które subskrybujesz. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).