Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του Έργου – 1η Ιουνίου 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Για να μοιραστούν την πρόοδο και να συζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης περαιτέρω πόρων του έργου #VXDesigners, οι εταίροι της ΕΕ από Πολωνία, Ισπανία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα και Βέλγιο συναντήθηκαν διαδικτυακά.

Η συνάντηση ήταν εντατική και κάθε εταίρος παρείχε μια ενημέρωση προόδου, παρουσίασε τις δράσεις τοπικής διάδοσης και περιέγραψε τα επόμενα βήματα για το έργο.

Ήταν σπουδαία νέα ότι παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς για τον COVID, το έργο υλοποιείται σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο και το ημερολόγιο.

Περισσότερες ενημερώσεις σύντομα σε αυτόν τον ιστότοπο!

#εκθέσεις #εκπαίδευση #μουσεία #erasmusplus

More to explorer

Συνέντευξη με τη Lina Bautista

Σήμερα παρουσιάζουμε τη συνέντευξη που έδωσε στη Laura Orquin, εργαζόμενη στο «Ceps-projectes Socials», η Lina Bautista, συνεργάτιδα του έργου #Vxdesigners. Αρχικά, θα

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).