Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του Έργου – 1η Ιουνίου 2021

Για να μοιραστούν την πρόοδο και να συζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης περαιτέρω πόρων του έργου #VXDesigners, οι εταίροι της ΕΕ από Πολωνία, Ισπανία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα και Βέλγιο συναντήθηκαν διαδικτυακά. Η συνάντηση ήταν εντατική και κάθε εταίρος παρείχε μια ενημέρωση προόδου, παρουσίασε τις δράσεις τοπικής διάδοσης και περιέγραψε τα επόμενα βήματα για το … Περισσότερα