Πολιτιστική κληρονομιά και κοινωνία 5.0

Άννα Όχμαν   Η έννοια της κοινωνίας 5.0 προϋποθέτει ότι η προηγμένη τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και την προώθηση μιας προσωποκεντρικής κοινωνίας. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε στην Ιαπωνία το 2016 [1] [2]. Η ιδέα γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, και έχει αποκτήσει πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος και στην … Περισσότερα

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση των Εταίρων του Έργου – 1η Ιουνίου 2021

Για να μοιραστούν την πρόοδο και να συζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης περαιτέρω πόρων του έργου #VXDesigners, οι εταίροι της ΕΕ από Πολωνία, Ισπανία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα και Βέλγιο συναντήθηκαν διαδικτυακά. Η συνάντηση ήταν εντατική και κάθε εταίρος παρείχε μια ενημέρωση προόδου, παρουσίασε τις δράσεις τοπικής διάδοσης και περιέγραψε τα επόμενα βήματα για το … Περισσότερα