Wystawy i edukacja – jak w pełni wykorzystać ich potencjał?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

tekst Oliwia Mańka, Fundacja ARTeria

 

Wystawy są innowacyjną metodą edukacji, która staje się coraz bardziej popularna. Czy istnieje lepszy sposób na naukę, niż połączenie czasu spędzonego poza budynkiem szkolnym z zabawą? W tym artykule chciałabym przyjrzeć się korzyściom wykorzystywania wystaw w procesie edukacji. 

 

Zaufaj greckim filozofom! 

Po pierwsze, nauka przez doświadczenie jest metodą znaną od wieków. Jeden z największych filozofów, Arystoteles, opowiadał się za nią, pisząc, że jeśli chodzi o rzeczy, których musimy się nauczyć zanim zaczniemy je wykonywać, uczymy się poprzez ich wykonywanie. Czy jest lepszy dowód na to, żeby przekonać swoich uczniów na wypróbowanie tej metody? Wiele badań potwierdziło, że człowiek uczy się szybciej poprzez doświadczanie pewnych koncepcji w praktyce. Jednakże, wymaga to zaangażowania ze strony uczniów, więc muszą rozumieć potrzebę zastosowania nauki poprzez doświadczenie oraz być wystarczająco zmotywowanym. 

 

Moc technologii 

Technologia jest bardzo przydatnym narzędziem przy tworzeniu wystaw. Istnieje wiele różnych możliwości na jej wykorzystanie. W dzisiejszych czasach wystawy interaktywne są bardzo popularne – mogą być tworzone przy użyciu technik audiowizualnych, odtwarzaniu filmów czy włączaniu elementów, które reagują na kontakt z człowiekiem. Świetnym przykładem jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, którego wystawy są oparte na łączeniu technologii z nauką przez doświadczenie. Odwiedzający mogą poznawać fakty związane z ,na przykład, astronomią, chemią, fizyką czy biologią. Jeśli chodzi o przykłady użycia interaktywnych przedmiotów, ich sekcja anatomii przewiduje możliwość sprawdzenia jak długie jest ludzkie jelito, poprzez rozciągnięcie bardzo długiej rurki.
Innym eksperymentem dotyczącym korzyści wykorzystywania technologii przy wystawach, było doświadczenie, w którym uczniowie byli poproszeniu o robienie zdjęć oraz notatek. Po wizycie, mieli za zadanie przygotowanie prezentacji z wykorzystaniem materiałów przez nich zebranych. Wyniki pokazały, że uczniowie zapamiętali znaczącą część informacji oraz byli chętni do zaangażowania w późniejszą dyskusję. 

 

Wprowadź trochę różnorodności! 

Kolejnym faktem jest to, że zmiana środowiska jest kluczową kwestią w ulepszaniu procesu nauczania. Uczniowie spędzają większość swojego czasu w szkole w tych samych salach lekcyjnych, na tych samych korytarzach. Pamiętasz tę ekscytację, kiedy nauczyciel oznajmiał, że dzisiaj będziemy oglądać film, zamiast czytania podręczników i rozwiązywania zadań? Wycieczki szkolne są jeszcze bardziej fascynujące, a użycie czasu poza szkołą, aby odwiedzić wystawę i nauczyć się czegoś nowego może być wzbogacającym doświadczeniem. Zalecane jest, aby co jakiś czas zmieniać metody nauczania, nieważne czy jest się nauczycielem czy samoukiem. 

 

Zostań kuratorem wystawy! 

Jak ustaliliśmy, nauka przez doświadczenie jest jedną z najlepszym metod. Dlaczego by nie pójść krok dalej? Project VX Designers oferuje wyjątkowy zestaw doświadczeń – przewidując rozwijanie kompetencji, takich jak planowanie czy rozwiązywanie problemów. Celem inicjatywy jest umożliwienie uczniom współtworzenia ich własnej wirtualnej wystawy oraz jak najlepszego wykorzystania tego procesu. Projekt ten jest współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej, a realizowany jest wspólnie z międzynarodowym partnerstwem z Polski, Hiszpanii, Cypru, Francji, Grecji oraz Belgii.

 

Źródła:

https://journals.uio.no/nordina/article/download/652/774/3948 

https://www.bu.edu/ctl/guides/experiential-learning/ 

More to explorer

Wywiad z Liną Bautistą

Tym razem prezentujemy wywiad przeprowadzony przez Laurę Orquin, pracownicę Ceps projectes Socials, z Liną Bautistą, współuczestniczką projektu #Vxdesigners.  Na początek, proszę Panią

Dziedzictwo kulturowe w dobie społeczeństwa 5.0

Anna Ochmann Koncepcja społeczeństwa 5.0 zakłada wykorzystanie zaawansowanej technologii do rozwiązywania problemów codzienności oraz promuje społeczeństwo skoncentrowane na człowieku. Idea ta zapoczątkowana

Projekt #VXdesigners jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS + i jest realizowany od października 2020 r. do września 2022 r. Niniejsza strona internetowa i treść projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i  Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.(Kod projektu: 2020-1-BE01-KA201-074989).